مجموعه خانه ان ال پی ایران برگزار کننده دوره های تخصصی آموزش NLP در مقاطع مختلف طبق سرفصل های آکادمی بین المللی و انجمن های جهانی می باشد. این مجموع با مدیریت سجاد زمانی مستر ترینر و مدرس دوره های توسعه فردی، فعالیت خود را در زمینه تعالی فردی و سازمانی متمرکز نموده است. ما به افراد سازمان ها کمک می کنیم تا با ارزش های فردی و سازمانی به نتایج مورد نظر دست یابند. بطور کلی خدمات مجموعه خانه NLP ایران به دو دسته زیر تقسیم بندی می شود:

کارفرما :سجاد زمانی