مینا عسکری زاده

مینا عسکری زاده

شما چه رائ در نظر دارید

مینا عسکری زاده

‎ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ؛
‎‏ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ.
‎‏ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻣﺎﺩه‌ام ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ، ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎن‌ها‌ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ادرس وبسایت : مینا عسکری زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *