تلاش و مجاهدت عالمانه و هوشیارانه در جهت آموزش، ترویج و توسعه ی کارآفرینی بر مبنای یافته ها، الگوها و تجربیات علمی ایران و جهان و با هدف رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه متوازن و پایدار ایرانی – اسلامی، و همچنین بهبود سطح درآمد خانوارها و ارتقاء منزلت فردی و اجتماعی آحاد جامعه و مسلمانان سراسر جهان به واسطه بهره مندی از دانش، مهارت، استعدادهای فردی و منابع و موهبات الهی.

ادرس وبسایت : npkasb.ir

برچسب ها

فنی مهندسی نوآوران خلاق پارسی, گلوب وب, وحید سعدی
فنی مهندسی نوآوران خلاق پارسی

نمونه کارهای بیشتر

فهرست