راهی نوین به سوی تحول خانواده موسسه راز تحول خانواده با نگرشی نوین در خدمت افراد جامعه می باشد، که با کادری از روانشناسان مجرب در راستای تحول سبک زندگی افراد می کوشد.:

کارفرما :دکتر ژیلا فرخی